Termeni si conditii

Ultima actualizare: 05-09-2022

Utilizarea acestui site web trebuie să respecte termenii și condițiile generale detaliate mai jos. Dacă alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile furnizate prin intermediul site-ului, se presupune că înțelegeți și acceptați pe deplin acești termeni și condiții, care stau la baza contractului dintre companie și dumneavoastră.

Platforma lena-zaza.ro este deținută de către LENAMUSIC  GOOD  VIBES  SRL, u sediul social în București, bvd Apicultorilor, nr.56, cod poștal 013853, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/16820/2018, Cod Unic de Înregistrare 40197859, email contact@lena-zaza.com.

Pentru facilitarea transmiterii informațiilor, vom avea în vederea utilizarea termenului de „Societate” sau „Companie” pentru a ne referi la LENAMUSIC  GOOD  VIBES  SRL, respectiv termenii „cristianvieru.com” sau „site” pentru a ne referi la Platforma lena-zaza.ro.

lena-zaza.ro este o platformă concepută pentru a ajuta LENAMUSIC  GOOD  VIBES  SRL să isi promoveze serviciile de entertainment.

Aceste servicii vor fi furnizate de către Companie într-o perioadă de timp selectată pentru clienți și vor fi plătite la termen sau lunar, conform convenției din contract.

Compania va lua toate măsurile necesare pentru a oferi clienților materiale și servicii de înaltă calitate, actualizate, legate de domeniul lor de activitate. În acest scop și pentru a asigura o gestionare eficientă a materialelor la fața locului, compania își rezervă dreptul de a șterge materialele care nu mai prezintă interes. Aceste materiale pot sau nu sa fie înlocuite cu materiale mai noi sau nu vor mai fi înlocuite.

Prin urmare, compania nu garantează întreținerea permanentă și continuă a tuturor materialelor afișate pe site.

Compania nu poate garanta pe deplin rezultatul fiecărui contract.

Conditii pentru utilizarea site-ului

Nu aveți dreptul să interferați cu funcționarea site-ului nostru web sau cu orice interferență cu echipamentele noastre informatice, indiferent de cauză și efect. Nu putem garanta utilizarea neîntreruptă a acestui site web. Erori, defecte, viruși sau alte acțiuni dăunătoare pot apărea pe site sau server, făcându-l indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și elimina astfel de incidente neplăcute cât mai curând posibil.

Ne rezervăm dreptul de a inchide acest site web fără notificare prealabilă utilizatorilor. Ne rezervăm dreptul de a stabili în mod liber relații de cooperare cu profesioniști care vor participa la crearea diverselor materiale pe site-ul web și nu credem că aceste persoane vor exista pe site-ul de mult timp.

Raspunderi si limitari

Prin accesarea și utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul.

Compania nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a acestui site.

Nu putem fi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

Nu suntem responsabili pentru niciun fel de daune, pierderi, reclamații, daune indirecte, incidente sau consecințe cauzate sau legate de utilizarea site-ului nostru web sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor din site. Orice eșec sau întârziere (inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site web pentru cumpărare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost înștiințați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

Reclamatii

Orice nemulțumire legată de accesarea si utilizarea site-ului ne va fi comunicată direct, prin email la adresa contact@lena-zaza.ro.

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs., în termen de cel mult 48 ore, incepand cu ziua primirii nemultumirii.

Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data sesizării situației reclamate.

Proprietate intelectuala

Conținutul acestui site web, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut text etc., precum și întregul conținut al informațiilor conținute în cristianvieru.com și alte programe online vândute prin intermediul acestui site web este proprietatea exclusivă a Companie. Nicio parte a acestui conținut nu poate fi copiată, distribuită, publicată, modificată, completată, utilizată, afișată, inclusă, legată, transmisă, ștearsă sau ștearsă din public.

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/ industrială asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

GDPR

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

Forta majora

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dispozitii finale

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente materiale din Romania.

Acest site web este deținut de Companie și aveți dreptul de a accesa și utiliza site-ul web dacă acceptați acești termeni și condiții. Prin accesarea și utilizarea acestui site web, sunteți de acord în mod automat și explicit să respectați termenii și condițiile de pe site.

COMPANE SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment termenii și condițiile prin publicarea unei versiuni actualizate pe site fără notificare prealabilă. Ori de câte ori vizitați acest site web, trebuie să citiți termenii și condițiile. Trebuie să respectați pe deplin termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde că cunoștințele dvs. despre termenii și condițiile de pe site sunt nevalide. Termenii și condițiile sunt valabile în ziua în care vizitați, utilizați și / sau plasați o comandă pe site.

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment și în orice moment liber selectat și are dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau complet serviciile furnizate de Google clienților prin intermediul acestui site web, fără o notificare prealabila sau preaviz.

Prezenții Termeni și condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.