Politica de confidentialitate

Deoarece ne preocupă protecția datelor dvs. cu caracter personal, echipa acordă o atenție deosebită confidențialității acestora.

Vă aducem la cunoștință că, în prezent, Compania ia măsuri pentru actualizarea Politicii de Confidențialitate (in continuare „Politica”) astfel încât prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal să se efectueze în conformitate cu prevederile noului Regulament General privind Protecția Datelor al Uniunii Europene, aplicabil începând cu data de 25 mai 2018.

Prin actualizarea Politicii, Compania urmărește să ofere o mai mare transparența asupra procedurii de prelucrare a datelor cu caracter personal, să aducă la cunoștință scopul prelucrării, precum și drepturile fiecărei persoane în ceea ce privește prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal.

Pentru o ușoară înțelegere și lecturare a Politicii, va expunem mai jos scopul prelucrării datelor cu caracter personal, ce fel de date prelucrează compania noastră, precum și drepturile pe care fiecare persoană le poate exercita în cadrul procesării.

Vă stăm la dispoziție pentru informații și pe email contact@lena-zaza.ro

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.

Scopul pentru care prelucrăm date personale

Compania prelucrează date cu caracter personal (online sau personal) în scopul solicitarii ofertelor, în scopul achiziției de servicii sau de produse puse la dispoziție de compania noastră, pentru a putea răspunde întrebărilor dvs. în legătură cu serviciile și produsele noastre, precum și în scopuri de marketing, pentru a va transmite comunicări privind produsele noastre, oferte personalizate, invitații la evenimente etc.

Ce fel de date personale prelucrăm

Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, adresa de email, IP.

De asemenea, vă punem la dispoziție pe site o secțiune specială dedicată oferirii de testimoniale, respectiv materiale scrise însoțite sau nu de fotografia pe care o încărcați personal pe site sau prin intermediul site-urilor de socializare afiliate sau materiale audio sau video în care să expuneți experiența dumneavoastră raportat la serviciile de pe site și care pot fi utilizate de către Operator în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate a site-ului, inclusiv prin publicare pe acest site, dar și pe alte canale de promovare.

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv.

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, definite ca atare de GDPR. Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor.

Temeiurile prelucrării

Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:

  • – pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă crearea contului, funcționarea site-ului și accesul la serviciile oferite pe site (încheierea contractului de prestări servicii la distanță), realizarea plății costurilor aferente serviciilor prestare și oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, dacă este cazul,
  • – pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens prin bifarea căsuțelor aferente

În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru încheierea și executarea raporturilor noastre juridice, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile de mai sus dacă nu avem consimțământul dumneavoastră în acest sens.

Durata de stocare și prelucrare a datelor personale

Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

Actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

Măsuri de securitate a datelor

Societatea asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.

Ne angajăm să vă păstrăm datele personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.

Ne instruim sistematic angajații legat de importanța protejării datelor cu caracter personal, am instituit proceduri interne în acest sens și, în plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

Transmiterea datelor către alte persoane

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: specialiștii care postează materiale pe site, furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobilă, procedatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile, specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pe a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre și alți asemenea furnizori.

Transmiterea datelor către terțe persoane are loc sub rezerva asumării de către acestea a clauzelor de confidențialitate pe care le stabilim.

De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.

Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.

Drepturile dumneavoastră

Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.

Drept de acces la datele dvs. cu caracter personal care sunt în posesia noastră. Vă reamintim că, dacă sunteți utilizator înregistrat al Platformei online, puteți verifica aceste informații și în secțiunea corespunzătoare datelor dvs. personale.

Drept de rectificare al datelor pe care le deținem. În situația în care sunteți utilizator înregistrat al Platformei, puteți accesa secțiunea corespunzătoare datelor personale din contul dvs. pentru a modifica sau actualiza datele personale. Oricum, rețineți că prin furnizarea activă a datelor dvs. cu caracter personal prin orice mijloace, garantați că acestea sunt adevărate și exacte și vă angajați să ne comunicați orice modificare sau schimbare a acestora.

Dreptul de a solicita ștergerea datelor în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care este nevoie să le prelucrăm astfel cum v-am informat mai sus sau în cazul în care nu mai avem legitimitatea de a face acest lucru.

  • a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
  • b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
  • c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),
  • d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
  • e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;
  • f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.

Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs., ceea ce înseamnă că în anumite cazuri, ne puteți solicita să suspendăm temporar prelucrarea datelor sau să le stocăm o perioadă mai îndelungată decât cea necesară pentru atunci când este posibil să aveți nevoie de acestea.

Drept de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, ceea ce înseamnă că, deși la bază există un interes legitim sau un temei contractual în bază căruia se prelucrează datele dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a vă opune prelucrării.

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator

Dreptul de a depune plângere– puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

Dreptul de retragere a consimțământului– în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări pe email la adresa contact@lena-zaza.ro.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Elena Postolea, contact@lena-zaza.ro

Date ale minorilor

Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Vă rugăm să nu vă creați cont pe site-ul nostru și să ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani.

Societatea are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile, Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.